Kva skal vi med emeritus og emerita?

Eg meiner orda altså, ikkje personane.