La de små diamanttidsskriftene leve!

«I stedet for overprisede abonnementer krever de vitenskapelige forlagene nå overprisede publiseringsavgifter», skriver Lorenz Khazaleh.