Lærerutdanning: «Utdanningsfaglig kompetanse er langt mer enn å ha en doktorgrad»

Vi får et stadig større antall søkere som ikke kjenner den norske skolen de skal utdanne studentene til, skriver Kristin Ran Choi Hinna.