Lancet-redaktører krever kvinnedeltakelse

Redaktørene for 18 medisinske tidsskrifter ønsker mer mangfold og vil ikke delta i debattpaneler med bare menn.