Lancet-redaktører krever kvinnedeltakelse
LUKK

Lancet-redaktører krever kvinnedeltakelse

Av Julia Loge

Publisert 13. august 2019 kl. 11:10

Redaktørene for 18 medisinske tidsskrifter ønsker mer mangfold og vil ikke delta i debattpaneler med bare menn.

I tillegg til det store medisinske tidsskriftet The Lancet, består Lancet-gruppen av 17 spesialiserte medisinske tidsskrift. Nå vil alle tidsskriftene forplikte seg til øke mangfold, blant annet fordi kvinner, fargede personer og andre sosialt ekskluderte grupper, er underrepresenterte i medisinsk forskning.

  • Les også: Forskningsrådet krever kjønnsbalanse i sentre for fremragende forskning

I et nytt «mangfoldsløfte» skriver de at de ønsker flere kvinner og forskere fra lav- og mellominntektsland i redaksjonsråd, som fagfeller og forfattere. I det samme løftet sier de også at de ikke vil delta i «manneler», altså debattpaneler med bare menn, og at når de selv lager arrangementer, er målet at halvparten av talerne skal være kvinner.

Tiltaket kommer seks måneder etter at The Lancet hadde et temanummer om kvinner i forskning, medisin og global helse, som tok opp «en systematisk kjønnsskjevhet som hindrer kvinners likestilling i disse feltene», står det i en lederartikkel publisert 10. august.  

I dag har bare åtte av de 18 tidsskriftene like mange kvinner som menn i redaksjonsrådene, men innen utgangen av året skal alle rådene få minst 50 prosent kvinner. 10 av de 18 sjefredaktørene er kvinner.

Saken er først omtalt i Dagens Medisin.

  • Les også: