Landet trenger lærere og sykepleiere, men studentene søker seg til økonomi og mediefag

Antall søkere til grunnskolelærerutdanning faller kraftig. Samtidig søker folk seg til fag det trolig allerede utdannes for mange innen.