Ledelsen ved Høgskolen på Vestlandet tar bekymringen hos våre ansatte på alvor

Medbestemmelse og demokrati er viktig for Høgskolen på Vestlandet, framholder rektor Berit Rokne.