Leder: Midlertidige ansettelser – et permanent problem

Universitetenes overdrevne bruk av midlertidige kontrakter mangler konsekvenser for andre enn de ansatte. Det er på tide å fordele risikoen jevnere.