– Vi har en jobb å gjøre med likestilling

Som én av tre kvinner i sitt fagmiljø måtte Anne Borg sitte i all verdens komiteer for å fylle kjønnskvoten. Nå mener hun oppmerksomheten må rettes mer mot mennene.