Likestilling mellom kjønn er ikkje nok

Det er ikkje berre kvinner som støyter hovudet mot glastaket, skriv Marit Vikan Sævareid.