– Lite greie på forsking

– Leiinga i Arkivverket har ikkje forstått at den som skal leie ein forskingsseksjon, faktisk må ha forskingskompetanse, seier førstearkivar i Riksarkivet.