– Mange eldre ønsker ikke at forskere skal rippe opp i fortiden, for det er altfor traumatisk

Hvordan ser avkolonialiseringsdebatten i akademia ut fra Kautokeino? Samfunnet preges fortsatt av den harde fornorskingen samene ble utsatt for, sier rektor Susanne Vars ved Samisk høgskole.