Mange forskarar vil jobbe kveldar og helger, men fagforeinga deira held på normalarbeidsdagen

– At enkelte forskarar av eige ønske vel å bruke fritida til forsking, vil ikkje forandre politikken vår, seier Forskerforbund-leiar.