– Markedet styrer fusjoner i instituttsektoren

For forskningsinstituttene har markedskreftene mer å si enn strukturmeldingen, ifølge sektoren selv.