– Medbestemmelse øker tilliten og produksjonen på arbeidsplassen

Ansatte ved universiteter og høyskoler opplever i høy grad new public management på arbeidsplassen, men også utbredt kultur for å kunne si fra til ledelsen.