Meiner mange postdoktor-jobbar burde vere fagstøtte-stillingar

Akademiet for yngre forskere hyllar forslaget om fleire karrierevegar i høgare utdanning.