Meir fysisk frammøte, men fortsatt ein del digital undervisning. Slik blir haustsemesteret.

Universitet og høgskular vil ha studentane tilbake til studiestadene. Rektor ved UiB håpar fadderveke og opning går som planlagt, trass i smitteutbrott i Bergen.