– Meir nøgde praksislærarar etter omlegging

– Teori og praksis heng betre saman i den nye lærarmasteren, seier forskar ved UiT. Men studentane jobbar ikkje meir enn før.