Mener undersøkelse ikke er egnet til å finne ut av forskernes ytringsfrihet

En pågående spørreundersøkelse om ytringsfrihet i akademia får hard kritikk for ikke å forholde seg nok til forskernes virkelighet.