Mens elevene streiker, sitter akademikerne på lur og spør: Burde vi ikke bli med på dette?

Hvis framtiden skal være mer bærekraftig, må også forskning og undervisning endre seg.