Mer forskning i museene

Mer forskningssamarbeid, flere doktorgrader og flere fagartikler. Men det meste skjer i universitetsmuseene.