Mer forskning i museene
LUKK

Mer forskning i museene

Av Julia Loge

Publisert 17. desember 2019 kl. 10:34

Mer forskningssamarbeid, flere doktorgrader og flere fagartikler. Men det meste skjer i universitetsmuseene.

Museumsstatistikken for 2018 viser at norske museer har prioritert forskningskompetanse. Tallene viser en markant økning i antallet doktorgrader i norske museer.

– Langsiktig satsning

60 av de 103 museene som har rapportert inn, har deltatt i ett eller flere forsknings- og utviklingsprosjekt i 2018.

For 2018 rapporterte norske museer inn 327 ansatte med doktorgrad. I 2011 var tallet 175. Nesten 70 prosent av de ansatte med doktorgrad jobber ved ett av de seks universitetsmuseene.

– Den langsiktige satsingen på forskning i museene viser seg nå, antallet doktorgrader i norske museer har økt jevnt siden 2013, og økningen fra 2017 til 2018 er på 18 prosent, sier Ole Jakob Furset, seksjonssjef for museum i Kulturrådet i en sak på Kulturrådets nettsider.

 – Med flere forskere, blir det også mer forskning i museene. Antallet fagfellevurderte artikler som ble publisert i 2018 var 471, mot 444 året før. Forskning er en av museenes kjerneoppgaver, og er selve grunnlaget for forvaltning og utvikling av museenes samlinger, sier Furset.

Det er også universitetsmuseene som står for 83 prosent av de fagfellevurderte forskningsartiklene.

Én av fem var midlertidig

Museene har også rapportert inn 3176 årsverk i faste stilinger og 794 årsverk i midlertidige stillinger. Det vil si at hvert femte årsverk ble utført av en midlertidig ansatt. Museene har også rapportert inn 191 årsverk utført av frivillige.

Litt færre besøkte museene i 2018 enn i 2017, med en nedgang fra 11,3 millioner til 10,9 millioner besøkende. Kulturrådet omtaler dette som stabile tall. Det vil si at en gjennomsnittlig norsk innbygger gikk på museum to ganger i fjor.

Kulturrådets museumsstatistikk baserer seg på årlig rapportering fra museene.

  • Les mer: