Mest menn på museum

Selv på museene med høyest andel kvinnelige kunstnere, står menn for to tredeler av verkene, viser ny undersøkelse.