Midlertidighet: – Jeg håper politikerne ser at det ikke nytter å kalle rektorene inn på teppet

– Jeg sluttet som forsker fordi jeg ikke orket å finansiere min egen lønn i all overskuelig framtid, sier Signe Elisabeth Åsberg. Hun ber Ola Borten Moe gjøre noe med midlertidighetskulturen i akademia.