Midlertidighet på stedet hvil

Andelen midlertidige ansatte ved landets universiteter og høyskoler sto bom stille fra 2016 til 2017. Forsker Ingrid Lossius Falkum mener det haster å få tallet ned.