Museumstilsette meiner forskingsutval er for smalt

I eit utval som skal gje råd om forsking i musea til Kulturdepartementet, kjem nesten alle frå universitetssektoren. Fleire regionmuseum reagerer.