Namn på norske universitet: – Det kunne like godt ha vore ein klinikk

Eg ser det for meg: Det vert bygd store datahallar med serverar som durar og går heile døgnet. Kapasiteten trengst for å handtere dei nye, lange universitetsnamna.