Når Eirik forteller at han er helsesøster, ser elevene rart på ham

Nesten ingen menn vil bli helsesøstre. Navnet får mye av skylden. Sjekk hvilke utdanninger som har dårligst kjønnsbalanse.