Netto livslønn, ikke brutto årslønn

En rettferdig lønnsfordeling bør ikke ta utgangspunkt i brutto årslønn, men netto livslønn, skriver Andreas Føllesdal, og spør samtidig om NTL verdsetter utdanning og kompetanse nok i lønnsoppgjørene.