Akademisk vekkelse

NLA Høgskolen balanserer mellom bedehusene og akademisk frihet. Et homoseminar brakte konfliktene opp i lyset.