NOKUT anbefaler mykere praksiskrav og endret krav til bacheloroppgave for lektorstudenter

Omfattende evaluering peker på at det er krevende å samordne tverrfaglige utdanningsløp for framtidige lektorer.