Nord-rektor følte seg presset av statsråd Nybø

Kunnskapsdepartementet vurderte å gripe inn ved Nord universitet dagen før nedleggingsforslaget skulle offentliggjøres, sier rektor Hanne Solheim Hansen.