Nord-rektor følte seg presset av statsråd Nybø
LUKK

Nord-rektor følte seg presset av statsråd Nybø

Av Julia Loge og Aksel Kjær Vidnes

Publisert 10. november 2019 kl. 16:08

Kunnskapsdepartementet vurderte å gripe inn ved Nord universitet dagen før nedleggingsforslaget skulle offentliggjøres, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

I SMS-utvekslinger mellom ansatte i Kunnskapsdepartementet og styreleder ved Nord universitet kommer det frem at universitetets rektor Hanne Solheim Hansen følte seg presset av statsråd Iselin Nybø. Forskerforum har fått innsyn i korrespondansen mellom Kunnskapsdepartementets direktører og styreleder Vigdis Moe Skarstein.

20. juni i år sendte Skarstein følgende tekstmelding til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet Rolf Larsen:

Illustrasjon: Forskerforum

Skarstein referer her til rektor Hanne Solheim Hansen. Dagen etter, 21. juni, skulle rektor Hansen sende ut sakspapirene til styremøtet 26. juni. Sakspapirene inneholdt det endelige forslaget for ny studiestedstruktur ved universitetet, som innebar nedleggelse av campusene på Nesna og Sandnessjøen.

Forskerforum har snakket med statsråd for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø, styreleder Vigdis Moe Skarstein og rektor Hanne Solheim Hansen. Alle bekrefter at Nybø ringte til rektor Hansen. Hansen forklarer at samtalen handlet om styrevedtaket, og at statsråd Nybø syntes det var politisk vanskelig at rektor Hansen foreslo å legge ned campuser.

– Det var i forbindelse med at hele styrevedtaket skulle sendes ut. Jeg hadde en dialog med ministeren om det. Min opplevelse av det var at hun syntes det var store endringer, og det var politisk vanskelig. Hun snakket om at det var grunn til å diskutere om vi skulle stoppe prosessen og utrede hvordan slike prosesser skulle gjennomføres i sektoren av Kunnskapsdepartementet.

– Hun syntes at det var så store endringer at hun vurderte å stoppe prosessen.


Hanne Solheim Hansen, rektor ved Nord universitet
Studiestart på Nesna 27082019 Foto: Hans Petter Sørensen/Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland
– Dette er kanskje den vanskeligste situasjonen et norsk universitet har stått i i moderne tid, sier statsråd Iselin Nybø. Her er rektor Hanne Solheim Hansen ved studiestart på Nesna Foto: Hans Petter Sørensen/Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

Dagen før dagen

– På hvilken måte følte du deg presset?

– Hun syntes at det var så store endringer at hun vurderte å stoppe prosessen. Å muligens ikke å få lov til å sende ut styrepapirene dagen før de skulle ut, var en krevende situasjon. I tillegg var det en sak i en prosess vi hadde jobbet med i ett og et halvt år – det var ikke noen god situasjon for meg. Det følte jeg som en presset situasjon.

Hansen forteller at hun opplevde situasjonen som ubehagelig. Likevel føler ikke Hansen at hun ble instruert av statsråden

– Nei, det opplevde jeg ikke.

– Men presset?

– Jada, det var litt sånn «hva er det som skjer her nå?». Det var dagen før den store bunken med styrepapirer skulle ut i en viktig sak, så da følte jeg meg veldig presset, ja.

– Krevende dialog

Styreleder Vigdis Skarstein Moe forteller at hun sendte SMS-en til Rolf Larsen for å prøve å få informasjon om hva som skjedde i departementet.

– Hanne ringte meg etter å ha hatt en samtale med statsråden som gjaldt hele prosessen med studiestedstruktur og innstillingen som hun var i ferd med å gjøre ferdig. Hun syntes at den dialogen med statsråden var krevende. For å forsøke å få innsyn i hva dette dreide seg om, så sendte jeg den SMS-en.

Hun sier hun ikke fikk noe mer informasjon fra departementet, og henviser til statsråd Nybø om innholdet i samtalen mellom rektor og statsråd.

Mener første forslag gikk for langt

Iselin Nybø sier til Forskerforum at hun ikke opplevde at hun presset rektor.

– Dette er kanskje den vanskeligste situasjonen et norsk universitet har stått i i moderne tid. Så jeg har hatt noen samtaler med både rektor og styreleder gjennom den prosessen, sier Nybø.

– Presset du rektor ved Nord universitet?

– Slik opplevde ikke jeg det. Dette har vært en vanskelig sak. Rektor har stått i et voldsomt press fra alle kanter.

Nybø mener at rapporten Nord universitet sendte ut i april gikk for langt. Det var her de første forslagene om nedleggelser og flytting av fagmiljøer ble konkretisert. Endringene var så store at Nybø sendte et brev til styret for å minne om universitetets samfunnsoppdrag. Da innstillingen ble sendt ut 21. juni, var forslaget endret. Den største endringen var at helseutdanningene i Namsos fikk fortsette, men campusene i Nesna og Sandnessjøen var fortsatt foreslått nedlagt. Dette ble vedtatt på styremøtet 26. juni.

– Rapporten administrasjonen sendte ut i april gikk veldig langt. Det var et enormt og omfattende forslag. Brevet jeg sendte var tydelig på at dette er å gå for langt. Dette ga jeg også uttrykk for i samtaler med rektor. Men jeg mener at de samtalene med rektor og styreleder har vært ærlige, gode og åpne samtaler.

– Valgt å ikke overstyre

– Men denne samtalen som rektor Hansen opplevde som press, skjedde rett før rektors vedtaksforslag ble lagt fram?

– Det er rektor som har lagt fram forslaget og styret som vedtok det. Det jeg har valgt å gjøre i ettertid er å ikke overstyre vedtaket.

– Hva sa du til henne dagen før hun sendte ut vedtakspapirene?

– Det må de svare på. Jeg vil ikke gå inn på detaljer i samtaler vi hadde. Jeg kan ikke svare for hvordan rektor opplevde situasjonen eller dialogen hun har hatt med styreleder.

– Har du truet med å overstyre universitetets beslutninger?

– Jeg kommer ikke til å gå inn på fortrolige samtaler mellom meg og rektor. Dette var en vanskelig situasjon. Nord universitet hadde fått tydelige signaler fra meg om å justere kursen. Det er rektor som har lagt fram forslaget, styret som har fattet vedtaket og så har jeg jeg tatt beslutning om å ikke overstyre. Men det er rektor sitt forslag og styret sitt vedtak, det skal det ikke være tvil om. Og det sitter utrolig langt inne å skulle instruere et styre. Derfor er jeg glad for at de tok de signalene som kom i brevet om å justere kursen.

– Ville du ha overstyrt dersom rektor ikke la om kursen?

– Jeg utøvde min rolle som statsråd ved å sende det brevet. Jeg overstyrte ikke. Hadde de valgt å ikke gjøre endringer ville det vært en teoretisk problemstilling om jeg ville ha overstyrt. Jeg sendte brevet. De la om kursen og det er jeg glad for at de gjorde.

– Ivaretatt integriteten

Styreleder Vigdis Moe Skarstein sier at hun ikke har opplevd noen trussel om at statsråden ville overprøve styrets vedtak.

– Nei, det har vært en løpende dialog i denne prosessen og det er naturlig i en så viktig sak. Vi har utvekslet informasjon om status og henvendelser. Det er min opplevelse at dialogen med statsråden, departementet, rektor, og styret ved meg har ivaretatt den integriteten som rektor har ved sin innstilling, styret ved sitt vedtak og statsråden ved sitt ansvar.

LES OGSÅ: