Nord universitet legger ned to studiesteder
LUKK

Nord universitet legger ned to studiesteder

Av Julia Loge

Publisert 26. juni 2019 kl. 14:17

Styret ved Nord universitet har i dag vedtatt å legge ned driften i Nesna og Sandnessjøen.

Ifølge styreleder Vigdis Moe Skarstein var saken om endring i studiestedsstrukturen den mest krevende saken universitetet noensinne har behandlet. Særlig har striden stått om hvorvidt studiestedet på Nesna skal legges ned og utdanningene flyttes til Bodø.

– Det vi gjør nå, er at vi lager en omstrukturering for vekst, slo rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet fast da hun startet sin redegjørelse på styremøtet på Værnes.

Strukturdebatten er foreløpig avsluttet etter at styremøtet vedtok å følge rektors innstilling og legge ned driften ved to av studiestedene.

Innstillingen ble vedtatt mot én stemme, fra studentrepresentant
Mathias Lauritzen. Roar Tromsdal og Lisbeth Flatraaker stemte for, men med protokollførte stemmeforklaringer. Alle disse tre hadde levert endringsforslag som ble nedstemt.

Slik er det nye Nord-kartet:

Skjermdump fra rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet
Skjermdump fra presentasjonen til rektor Hanne Solheim Hansen.

– Vi skal bidra med både lærere og sykepleiere i Helgelandsregionen, sa Hansen og viste til at studiestedet i Mo i Rana skal styrkes. – Med det forslaget er det dessverre ikke mulig for oss å være tilstede på Nesna og i Sandnessjøen.

Både Nesna og Sandnessjøen ligger i Helgeland, og mange har vært bekymret for at regionen vil miste tilgangen til grunnskolelærere og sykepleiere uten disse studiestedene.

Nå venter en omstillingsperiode i tre år. Rundt 125 ansatte blir direkte berørte ved at arbeidsplassene flyttes. For studentene går opptak i 2019 som normalt og de som er i gang får fullføre, men fra neste år blir opptaket tilpasset endringene. Med nedleggelsene regner rektor med å spare 30 millioner kroner årlig, mens universitetet har behov for å spare ytterligere 70 millioner kroner i andre tiltak.

– Det forslaget som ligger på bordet i dag er det best tenkelige vi kan få til, slik situasjonen er i dag, avsluttet Hansen.

Ønsket å utsette Nesna-avgjørelse

Lisbeth Flatraaker, som representerer de faste ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger fremmet forslag om en ytterligere utredning av konsekvensene av å legge ned i Nesna. Forslaget falt mot to stemmer.

Flatraaker ba også om at styret skulle bestille en utredning av om Nesna og Helgeland kan bli sentrum for universitetets desentraliserte og nettbaserte lærerutdanning.

I begrunnelsen viste hun til at Nesna allerede har spesialiserte lokaler for samlingsbasert lærerutdanning, at fagforeningene beklaget den korte tiden til å ta stilling til forslagene og at forslaget og dokumentene fra rektor til styret har manglet oversikter over hvor mye universitetet kan spare og hvor mange ansatte som vil flytte dersom studiene flyttes.

– La Helgeland være senter for distribuerte lærerutdanninger, foreslo Lisbeth Flatraaker. Foto: skjermdump fra styremøtet

Flatraaker var den siste av styrerepresentantene som uttalte seg om rektors forslag til endringer i studiestedsstrukturen. Totalt kom det inn fire forslag.

  • Mathias Lauritzen ønsket å opprettholde det opprinnelige forslaget om å flytte heltidsstudentene fra Namsos. Forslaget fikk én stemme.
  • Lisbeth Flatraaker ville stemme over rektors innstilling forøvrig, men utsette avgjørelsen om Nesna. Forslaget fikk to stemmer.
  • Roar Tromsdal foreslo å ikke flytte teaterutdanningen fra Verdal til Levanger. Forslaget fikk én stemme.
  • Emma Svarva Giskås forslo å ikke flytte spill- og opplevelsesteknologi fra Steinkjer til Levanger. Forslaget fikk to stemmer.

Tre justeringer i teksten ble vedtatt.

Politikere varsler omkamp

Sosialistisk Venstreparti (SV) har levert et representantforslag om desentraliserte utdanninger som skal opp til høring i Stortinget i september. I forslaget ber SV blant annet om at regjeringen stopper endringene.

SV-leder Audun Lysbakken og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum møtte demonstranter fra Nesna før styremøtet. Nå lover de omkamp om nedleggelsen.