Nord: Demonstrerer mot universitetsledelsen
LUKK

Nord: Demonstrerer mot universitetsledelsen

Av Asle Olav Rønning

Publisert 28. november 2023 kl. 18:26

Fagforeninger ved Nord universitet mener ledelsen har brutt regelverket som skal sikre medbestemmelse for de ansatte.

Onsdag vil Forskerforbundet og Utdanningsforbundet ved Nord universitet demonstrere mot det de mener er brudd på hovedavtalen. De forventer at flere hundre samler seg foran Stormen bibliotek i Bodø i morgentimene.

Bakgrunnen er det omstridte vedtaket om å kutte i antall studieløp i lærerutdanningen neste år, blant annet ved å fjerne campusbasert undervisning i Bodø. Et flertall i universitetsstyret sto bak vedtaket, etter forslag fra rektor Hanne Solheim Hansen. Forskerforbundet ved Nord har tidligere ment at vedtaket innebærer at Fakultet for lærerutdanning og kunstfag i realiteten blir satt under administrasjon.

Hovedavtalen, som legger spillereglene for arbeidslivet, har bestemmelser om informasjonsplikt og medbestemmelsesrett. Den sier at informasjon skal gis på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at de ansatte får en reell mulighet til medbestemmelse.

− Vi skulle hatt god informasjon i forkant. Det fikk vi ikke, sier Per Jarle Bekken, leder i Forskerforbundet ved Nord.

Berører mange ansatte

De vedtatte endringene berører mer enn 300 ansatte på tre studiesteder. Endringene skal kun gjelde for studieåret 2024-25, og det er stor usikkerhet om hva som kommer etter dette.

Forskerforum har vært i kontakt med Nord-rektor Hanne Solheim Hansen, som er på reise. Hun henviser til kommunikasjonssjef Andreas Førde. Førde foretrekker å svare på epost.

− Det gjør inntrykk når to fagforeninger velger å ha en slik markering. Ledelsen ved Nord universitet tar signalene fra de ansatte og fagforeningene på alvor, skriver Førde på vegne av universitetsledelsen.

Samtidig avviser han at bestemmelser i hovedavtalen er brutt.

Det omstridte vedtaket ble gjort på et styremøte i forrige måned. I forkant av styremøtet ble de tillitsvalgte orientert, og det ble gjennomført allmøter på de ulike lærestedene.

− Setter foten ned

De tillitsvalgte mener imidlertid at dette kom altfor seint, og først etter at fagforeningene hadde bedt om informasjon. De mener også at saken ikke var tilstrekkelig utredet før den ble behandlet i styret.

− Informasjon skal gis uoppfordret. Har var det vi som ba om informasjon, sier Bekken.

Han mener at saken ikke er et enkeltstående tilfelle ved universitetet.

− Vi finner grunn til å protestere og sette foten ned slik at dette ikke skal gjenta seg, sier han.

Demonstrasjonen vil finne sted utenfor Stormen bibliotek i Bodø. Foto: Sissel Hughes

De to fagforeningene skriver i sin invitasjon til markeringen at Nord universitet har et rektorat som mangler tillit til fakultetet og egne ansatte.

Bekken setter saken i sammenheng med regjeringens tillitsreform for sektoren. Han mener at når universitetene får økt tillit og ansvar fra departementet, må de også la dette forplante seg innad i institusjonene.

− Institusjonene får tillit. Da må man forvente at om de får tillit ovenfra, så må de også gi tillit nedover, sier han.

Forskerforum har ikke lykkes med å komme i kontakt med hovedtillitsvalgt Roger Hansen i Utdanningsforbundet ved Nord.

Vil ha dialog

Andreas Førde, kommunikasjonssjef ved Nord, skriver i sin epost til Forskerforum at det er viktig for universitetet å lykkes med lærerutdanningen.

− Tilpasningen av studietilbudene våre til etterspørsel og behov er et nødvendig og kontinuerlig arbeid. Utviklingen i søkertallene til lærerutdanningene våre gjør at Nord universitet må ta tydelige grep i dette arbeidet, skriver han.

Førde skriver at universitetsledelsen har tatt initiativ til en nærmere dialog med Forskerforbundet og Utdanningsforbundet med sikte på å trekke lærdom fra saken.

Universitetsledelsen viser til at det har vært gjennomført allmøter og samarbeidsmøte, og fastholder at hovedavtalen ikke er brutt.

− Noen ganger er det behov for å kjøre prosesser med knappere tidsmarginer enn det som er vanlig. Arbeidsgiver involverer de tillitsvalgte i enhver prosess så snart det lar seg gjøre, skriver Førde.

Samtidig erkjenner ledelsen at den «bedre kunne ha ivaretatt fagforeningenes behov for mer tid.» Førde skriver at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal levere et forslag om langsiktig og bærekraftig lærerutdanning ved Nord fra studieåret 2025/26. Ressursene skal brukes på dette arbeidet. Det legges ifølge Førde ikke opp til oppsigelser.

  • Les også: