Ingvild Kjerkol: Naturlig at plagiat-konklusjon blir offentlig
LUKK

Ingvild Kjerkol: Naturlig at plagiat-konklusjon blir offentlig

Av Julia Loge

Publisert 2. februar 2024 kl. 10:52

– Det vil være naturlig at Nord universitets konklusjon gjøres offentlig, for min del, sier helseminister Ingvild Kjerkol til NRK.

Nord universitet har opprettet en komite for å vurdere om det er fusk i masteroppgaven til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og en medstudent. Men rektor Hanne Solheim Hansen og dekan fakultet for samfunnsvitenskap Elisabet Ljunggren, skriver i et innlegg at konklusjonen er unntatt offentlighet, som i alle studentsaker.

Nord universitet vil kun informere de berørte om sakens utfall, og presiserer at det verken inkluderer pressen eller statsministeren. Men Kjerkol og medstudenten kan fortelle om resultatet:

– Det vil være naturlig at Nord universitets konklusjon gjøres offentlig, for min del, uttaler helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NRK.

Aftenposten: 11,9 prosent tekstlikhet

Aftenposten har gått gjennom oppgaven og funnet over 100 tilfeller av tekstlikhet. Masteroppgaven fikk ifølge helseministerens LinkedIn-profil karakteren A ved Nord universitet. Aftenposten gjengir også Nord universitet retningslinjer for behandling av fuskesaker, der det står at «Dersom plagiatrapport viser at samlet treffprosent for plagiat overstiger 20 % eller enkelttreff gir utslag på mer enn 10 %, skal sensor vurdere plagiatrapporten og bruken av kilder, kildehenvisninger og litteraturliste.

Ifølge Aftenpostens gjennomgang har 11,9 prosent av oppgaven tekstlikhet med andre kilder.

Nord universitet skriver videre at «En treffprosent på under 20 % betyr likevel ikke at det ikke kan foreligge plagiat. Det samme gjelder dersom sensor fatter mistanke om plagiat av andre årsaker.»

Aftenposten viser til en dom fra 2022 der Oslo tingrett skriver at det «som regel skal mindre til enn 5 prosent tekstlikhet for at et plagiat anses som fusk». Dommen viser også til saker der en oppdaget tekstlikhet på 3 og 2 prosent i masteroppgaver, har ledet til annullering.

Åpen sensur på nett

Aftenposten baserer seg blant annet på det de kaller en nettdugnad. Med utgangspunkt i Reddit sjekker ulike personer opp ulike avsnitt og setninger fra masteroppgaven for å se etter tekstlikheter.

Professor emeritus Karl Øyvind Jordell, som representerer en student i en annen fuskesak, har også gått gjennom mange av tekstlikhetene som er dratt fram i media. Han oppsummerer mindre dramatisk enn totaltallet kan tilsi. «Antallet plagieringer i litteraturgjennomgangen i Ingvild Kjerkols masteroppgave kan med rimelighet reduseres til seks, hvorav en er svært liten, og hvor den største består av fem små», skriver Jordell.

I kronikken understreker universitetet at tekstlikhet og fusk ikke nødvendig er det samme.

– Som det har blitt påpekt av flere, er ikke tekstlikhet nødvendigvis fusk. Når tekstlikhet er avdekket, må derfor personer med relevant fagkompetanse vurdere tekstlikhetene.

Kjerkol har avvist plagiat-anklagene

I forrige måned ble det kjent at det var blitt funnet flere tekstlikheter i helseminister Ingvild Kjerkols masteroppgave som hun skrev med en medstudent i 2021 like før hun trådte inn i Støre-regjeringen.

Det skjedde etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) måtte gå av etter at det ble funnet flere kopierte tekster i hennes ti år gamle masteroppgave.

Kjerkol har selv avvist påstandene om juks og plagiat. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har sagt at han har tillit til Kjerkol.

– Det er opp til hvert enkelt universitet og hver enkelt høyskole, og ikke meg som statsminister, å avgjøre hvem som har brutt regelverket. Jeg vil ikke gjøre noen videre vurdering av denne saken før vi har kjennskap til universitetets behandling, sa Støre i januar.

  • Les mer: