Norske forskere har fortsatt tilgang til Elseviers tidsskrifter

Elsevier har foreløpig ikke gjort alvor av trusselen om å stoppe tilgangen til sine tidsskrifter. Forhandlingene fortsetter på overtid.