NTNU-ansatte får belønning for korona-innsatsen

Rektor Anne Borg gir 23,4 millioner kroner ekstra i de lokale lønnsforhandlingene.