NTNU-ansatte får belønning for korona-innsatsen
LUKK

NTNU-ansatte får belønning for korona-innsatsen

Av Jørgen Svarstad

Publisert 11. august 2021 kl. 14:46

Rektor Anne Borg gir 23,4 millioner kroner ekstra i de lokale lønnsforhandlingene.

Flere universiteter og høyskoler har gitt ansatte økonomisk kompensasjon for ekstrainnsatsen de har nedlagt under korona.

Men da Forskerforbundet ved NTNU i høsten 2020 foreslo de samme, sa arbeidsgiver foreløpig nei. Dette til tross for at universitetet har masse penger på bok, og at de sliter med å bruke dem opp.

Annonse

NTNU skulle i stedet følge opp saken i år og vurdere det på nytt.

Og nå har de gjort nettopp det. De lokale lønnsforhandlingene står snart for tur. Nå skriver NTNU i en intern melding at rektor Anne Borg har plusser på 23,4 millioner til den rammen det skal forhandles om, skriver Universitetsavisa.

Ekstrabeløpet kommer som en konsekvens av ansattes store arbeidsinnsats under ekstraordinære forhold. I tillegg skal det være et ønske om å bidra til en rimelig lønnsøkning for ansatte ved NTNU, heter det i meldingen.

Fordelingen av pengene skal skje i forhandlinger med fagforeningene. Lønnsoppgjøret skal være ferdig forhandlet innen utgangen av oktober. Går alt etter planen, er målet at utbetaling vil skje i løpet av desember.

Ifølge Universitetsavisa tilsvarer ekstrabeløpet anslagsvis 2600 kroner per ansatt i snitt.

Som Forskerforum har fortalt, har NTNU spart mye penger under korona. De har nå over 700 millioner kroner på bok, og de sliter med å bruke opp pengene. Hvis de ikke klarer å minske størrelsen på pengebingen, risikerer de at departementet inndrar penger.

Hovedtillitsvalgt Lisbeth Aune sa til Forskerforum før sommeren at hun syntes det var underlig at NTNU har så god råd, men ikke fant penger til å belønne de ansatte for ekstrainnsatsen.

– Det er tydeligvis en forventning om at ansatte skal bruke av fritiden sin og jobbe gratis. Hvordan skal NTNU klare å bruke nok penger? Jeg tror nok at å lønne sine ansatte for det arbeidet som gjøres, vil være en fin start, sa hun.

Flere andre institusjoner har gitt sine ansatte en ekstra påskjønnelse for koronainnsatsen. Enten ved å legge mer penger i de lokale forhandlingene eller som en «koronabonus».

Det gjelder blant annet Kunsthøgskolen i Oslo (5000 kroner per ansatt), Høgskulen på Vestlandet (totalt 7 millioner mer i lønnspotten) og Oslomet (10 000 per ansatt).  

Les også: