NTNUs pengebinge fortsetter å vokse. Nå risikerer de at staten tar pengene.

Hvordan skal NTNU klare å bruke nok penger? Det er et spørsmål som universitetsledelsen jobber med om dagen. Hvis de ikke kommer i mål, risikerer de at staten inndrar flere hundre millioner kroner.