Arkeolog-rapport: Kortere kontrakter og stor misnøye

Fagforeningen MAARK etterlyser handling.