Ny organisasjon: – Vi vil være et talerør for forskere tidlig i karrieren

Vil sette midlertidighet, arbeidstid og psykisk uhelse for nyansatte forskere på dagsorden.