Oddmund Hoel: – Politikken ligger fast

Ny forsknings- og høyere utdanningsminister er på plass: – Sektoren vil sannsynligvis ikke merke den store forskjellen, sier Oddmund Løkensgard Hoel.