Øker kostnadsrammen for Vikingtidsmuseet med 1,5 milliarder kroner

Den nye kostnadsrammen tar høyde for usikkerhet, blant annet knyttet til å flytte skjøre, nærmere tusen år gamle kulturskatter.