Øker kostnadsrammen for Vikingtidsmuseet med 1,5 milliarder kroner
LUKK

Øker kostnadsrammen for Vikingtidsmuseet med 1,5 milliarder kroner

Av Julia Loge

Publisert 28. november 2022 kl. 14:11

Den nye kostnadsrammen tar høyde for usikkerhet, blant annet knyttet til å flytte skjøre, nærmere tusen år gamle kulturskatter.

Gjeldende kostnadsrammen for nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo er 2,237 milliarder kroner. Nå anbefaler Regjeringen at rammen økes til 3,770 milliarder kroner, viser nysalderingen av statsbudsjettet for 2022.

– Det er vi glad for. Denne usikkerhetsrammen er avsatt for å ivareta samlingens sikkerhet. Det er vår førsteprioritet. Dette er et riktig grep av regjeringen, og denne kostnadsrammen er helt i tråd med ekstern kvalitetssikrers anbefaling, sier museumsdirektør Håkon Glørstad til Forskerforum.

Annonse

Tidligere i år kom det fram at arbeidet med nytt vikingtidsmuseum ikke kunne gjennomføres innenfor de rammene Stortinget har satt, blant annet på grunn av vanskelige grunnforhold. Kunnskapsdepartementet ba om at kostnadene skulle kuttes med én milliard, for å holde seg innenfor den opprinnelige rammen fra 2019, på 2,14 milliarder. Derfor ble noen deler av prosjektet tatt ut.

For å holde kontroll på kostnader og byggeprosjektet hentet Kunnskapsdepartementet inn en ny vurdering fra en ekstern kvalitetssikrer, konsulentfirmaet Atkins. De anbefalte å ta større hensyn til at det er et unikt og komplekst prosjekt med høy usikkerhet på flere områder. Blant annet er flytting og sikring av museumsgjenstandene i stor grad nybrottsarbeid.

Basert på dette foreslår regjeringen nå å legge inn en større usikkerhetsmargin i kostnadsrammen, slik at samlet ramme for prosjektet blir på 3 770 millioner kroner.

Vikingtidsmuseet fikk startbevilgning i 2020, stengte for publikum høsten 2021 og skulle etter planen åpnes i 2025. Museets mål er å åpne i 2026, men regjeringen skriver at det skjer i 2027.

  • Les mer om statsbudsjettet: