Ola Borten Moe åpner for stipend til utenlandske studenter som må betale skolepenger

Når studieavgiften for studenter utenfra EU og EØS har fungert en stund, vil Kunnskapsdepartementet «vurdere eventuelle stipendordninger».