Ola Borten Moe åpner for stipend til utenlandske studenter som må betale skolepenger
LUKK

Studieavgift:

Ola Borten Moe åpner for stipend til utenlandske studenter som må betale skolepenger

Av Julia Loge

Publisert 20. oktober 2022 kl. 19:26

Når studieavgiften for studenter utenfra EU og EØS har fungert en stund, vil Kunnskapsdepartementet «vurdere eventuelle stipendordninger».

Det er stortingsrepresentant Dag-Inge Ulstein fra KrF som spør forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe et skriftlig spørsmål om regjeringen vil vurdere å «styrke stipendordninger eller på andre måter sørge for rekruttering av internasjonale studenter som ikke har mulighet til å komme til Norge uten støtte?»

Fra høsten 2023 vil regjeringen at studenter som kommer fra land utenfor EU eller EØS skal måtte betale så mye som en studieplass koster for å studere i Norge, med mindre de er på utveksling. I den anledning regner de med at antallet studenter fra slike land kommer til å falle med rundt 70 prosent. Regningen kan komme opp i 130.000 kroner i året, i tillegg til at studentene, som før, må bevise at de kan forsørge seg selv i Norge.

«Norske universiteter og høyskoler har over mange år jobbet med å utvikle og heve kvaliteten i høyere utdanning, og nå mener vi at nivået er så høyt på norsk høyere utdanning at norske universiteter og høyskoler er godt rustet til å rekruttere internasjonale studenter basert på kvaliteten i tilbudene, og ikke med grunnlag i at tilbudene er gratis», skriver Ola Borten Moe i svaret.

Studentene fra fattige land kan bli borte

Ulstein viser til erfaringen da Sverige innførte slik egenbetaling, for da etter det kom det ifølge ham «ekstremt få» studenter fra fattige land.

Blant de ti ikke-europeiske landene med flest helgradstudenter i Norge finner vi for eksempel Bangladesh (274) og Nepal (501), samt Filipinene (322), skriver professor Vladimir Tikhonov i et innlegg i Forskerforum.

Ved NMBU på Ås går mange av studentene som kommer fra land utenfor Europa på masterprogrammene.

– De fleste av disse studentene vil ikke komme hvis de må betale en avgift på 130.000. Dette er studenter som kommer fra land fra det globale sør, og som ofte ikke er like bemidlede som de som kommer fra USA eller Canada, sier Elise Norberg, prorektor for utdanning ved NMBU.

Studieavgiften skal evalueres

I svaret sitt begrunner Borten Moe grepet med «Den økonomiske situasjonen krever at vi gjør noen klare prioriteringer i budsjettet, og det å innføre studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, er en av disse prioriteringene.»

Men han skriver også at ordningen skal evalueres om noen år.

«Vi innfører studieavgift nå, og så vil vi se på helheten og vurdere ordningen når den har fått fungert over tid. I den sammenheng kan det være aktuelt å vurdere eventuelle stipendordninger.»

  • Les også: