Oslomet: Ledelsen ble nedstemt. Styret vil ha ny campus i Lillestrøm.

Med knapt flertall vedtok styret ved Oslomet å legge ny campus i Lillestrøm. Oslomet-ledelsens ønske om Ahus ble dermed stemt ned.