Oslomet: Ledelsen ble nedstemt. Styret vil ha ny campus i Lillestrøm.
LUKK
Annonse
Annonse

Oslomet: Ledelsen ble nedstemt. Styret vil ha ny campus i Lillestrøm.

Av Lina Christensen og Julia Loge

Publisert 8. desember 2021 kl. 14:14

Med knapt flertall vedtok styret ved Oslomet å legge ny campus i Lillestrøm. Oslomet-ledelsens ønske om Ahus ble dermed stemt ned.

På styremøtet onsdag 8. desember vedtok Oslomet-styret med seks mot fem stemmer at universitetets nye campus skal plasseres i Lillestrøm.

Studentrepresentantene Marie Knutsen Bruntveit og Eskil Uggen fremmet forslaget om plassering i Lillestrøm. De argumenterte for at Lillestrøm har infrastruktur og tilbud som legger bedre til rette for et attraktivt studiemiljø, og at beliggenheten er mer sentral enn på Ahus.

Mindretallet på fem støttet fungerende rektor Nina Waaler om å velge Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog. Et av argumentene for å velge Ahus, var nærheten til sykehuset, som er en sentral samarbeidspartner for de helsefaglige utdannelsene.

— Veldig, veldig gode nyheter

Nina Waaler sier det er krevende at styret ikke sluttet seg til ledelsens anbefaling om å plassere studiestedet i nærheten av Ahus.

– Det er gjort et omfattende utredningsarbeid som har pekt på Ahus som det beste alternativet, og vi har hatt alle fakultetene med oss i anbefalingen, sier Waaler i en pressemelding

– Nå forholder vi oss imidlertid til vedtaket. Det vil inkludere nye prosesser både internt og eksternt, noe som innebærer betydelig risiko og forsinkelser i framdriften, sier hun.

Ordfører i Lillestrøm, Jørgen Vik (Ap), er derimot overrasket og glad.

– Dette er veldig, veldig gode nyheter. Jeg vil gratulere Oslomet med et godt vedtak! Vi skal selvsagt samarbeide for å utvikle Oslomet som et attraktivt sted både å studere og jobbe, sier Vik til Khrono.

Lang vei til vedtak

Siden 2014 har først høyskolen HiOA og siden universitetet Oslomet utredet hva de ønsker å gjøre med studiestedet i Akershus. Lenge var flytting til Lillestrøm sentrum en favoritt. Så kom daværende rektor med et forslag om å bare beholde studiestedet i Oslo, før vedtaket 12. mars 2020 lød «en to-campusløsning med fullverdig campus i Oslo og på Romerike med stedlig ledelse».

Les mer om saksgangen i 2020:

Kunnskapsdepartementet skal godkjenne

Kunnskapsdepartementet får nå i oppgave å endelig godkjenne vedtaket.

«Spørsmålet om fordeling av studieplasser er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for valg av konsept. Etter at universitetets styre har gjort sitt vedtak, skal saken forelegges Kunnskapsdepartementet, som i tråd med nevnte regelverk skal vurdere saken og fatte endelig beslutning om valg av konsept», skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i et skriftlig svar til Stortinget.