Oslomet ønsker seg til A-hus
LUKK
Annonse
Annonse

Oslomet ønsker seg til A-hus

Av Julia Loge

Publisert 8. desember 2021 kl. 13:24

Campus Romerike kan bli flyttet fra Kjeller til Akershus universitetssykehus i Lørenskog.

Oppdatering: Styret ved Oslomet vedtok onsdag med 6 mot 5 stemmer å legge campus i Lillestrøm, skriver Khrono.

Når Oslomets styre møtes onsdag 8. desember er etablering av nytt studiested på Romerike første sak på dagsorden. På styreseminaret i oktober kom styret fram til at de ønsket «konsept B», som altså er samlokalisering med Akershus universitetssykehus. Nå er vedtaksteksten klar.

En av de viktigste grunnene til å velge Lørenskog og Ahus er nærheten til sykehuset, som en sentral samarbeidspartner for de helsefaglige utdannelsene. Men Khrono har tidligere omtalt at fakultetsstyret ved helsevitenskap var delt på midten i spørsmålet om lokalisering og at Norsk Sykepleierforbund også mener at universitetet heller burde valgt lokaler i Lillestrøm sentrum.

Beholder studenttall

I saken som skal opp i styret planlegges det å videreføre omtrent det studenttallet som er på Kjeller i dag, 1900 heltidsstudenter. Det bekymrer blant annet Tore Vamraak, stortingsrepresentant fra Høyre i Akershus, som frykter at studieplassene sentraliseres i Oslo, sammenlignet med tilbudet i Akershus før fusjonen. Derfor har han stilt forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe spørsmål om dette.

Da høgskolene i Oslo og Akershus slo seg sammen i 2011 var de ansatte i Akershus bekymret for at de skulle bli spist opp av Oslo. Derfor var det en forutsetning at den nye høyskolen skulle ha to campuser, Pilestredet i Oslo og Kjeller i Akershus og i intensjonsavtalen står det at framtidig vekst skulle skje ved begge studiestedene.

Da Forskerforum undersøkte i 2019 viste Database for statistikk over høgre utdanning at Kjeller hadde fått 60 færre studenter mellom høsten 2010 og høsten 2018. Samtidig hadde Oslo fått 3010 flere. Selv om Oslo alltid var størst, var balansen endret, og andelen som studerte på Kjeller, hadde gått ned fra 20,5 til 16 prosent. Høsten 2021 var det 1845 heltidsstudenter på Kjeller.

Forslaget sier ikke noe om hvor mange ansatte som skal ha fast arbeidsplass i Lørenskog, men studentene skal komme fra alle Oslomets fakulteter. Rektor bes også starte arbeidet med å etablere en stedlig ledelse, som har vært et av savnene fra de ansatte på Kjeller.

Lang vei til vedtak

Siden 2014 har først høyskolen HiOA og siden universitetet Oslomet utredet hva de ønsker å gjøre med studiestedet i Akershus. Lenge var flytting til Lillestrøm sentrum en favoritt. Så kom rektor med et forslag om å bare beholde studiested i Oslo, før vedtaket 12.mars 2020 lød «en to-campusløsning med fullverdig campus i Oslo og på Romerike med stedlig ledelse».

Les mer om saksgangen i 2020:

Kunnskapsdepartementet skal godkjenne

Kunnskapsdepartementet får i oppgave å endelig godkjenne vedtaket, blant annet at utredningsinstruksen er fulgt.

«Spørsmålet om fordeling av studieplasser er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for valg av konsept. Etter at universitetets styre har gjort sitt vedtak, skal saken forelegges Kunnskapsdepartementet, som i tråd med nevnte regelverk skal vurdere saken og fatte endelig beslutning om valg av konsept», skriver Ola Borten Moe som svar til Vamraks spørsmål.